Kompleks produkcyjny dla Can-Pack S.A. w Bydgoszczy wstecz

16 grudnia 2016

TARCON Sp. z o.o. rozpoczął realizację rozbudowy kompleksu produkcyjnego CAN-PACK S.A. w Bydgoszczy przy ul. Kobaltowej. Na zlecenie spółki CP RE, do końca lipca 2017r. powstanie wg projektu opracowanego przez TARCON, hala produkcyjno-magazynowa z budynkami technicznymi i zapleczem socjalnym o powierzchni blisko 6 tys.m2. Przebudowana zostanie infrastruktura drogowa i sieciowa fabryki.