Firma TARCON Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, specjalizująca się w Generalnym Wykonawstwie obiektów przemysłowych poszukuje do pracy w Małopolsce pracowników na stanowisko inżyniera budowy.

Zakres obowiązków:

•Znajomość dokumentacji projektowej budowy oraz nadzór nad wprowadzanymi do niej zmianami,
•Formalne przekazywanie aktualnej dokumentacji podwykonawcom oraz nadzór nad zgodnym z dokumentacją wykonywaniem robót,
•Korespondencja z dostawcami materiałów i podwykonawcami usług.
•Przygotowywanie kart materiałowych i dokumentacji powykonawczej,
•Współpraca z kierownikiem budowy i nadzorem inwestorskim,
•Prowadzenie rozliczeń/obmiarów robót wykonanych przez podwykonawców,
•Koordynacja robót na budowie,
•Przygotowywanie planów i harmonogramów krótkookresowych na budowie,
•Ścisła współpraca z kadrą techniczną budowy,

Od kandydatów oczekujemy:

•wykształcenia co najmniej inżynierskiego- budowlanego,
•znajomości pakietu MS Office, Auto CAD, MS Project,
•prawo jazdy kat. B,
•umiejętności pracy w zespole,
•zaangażowania i samodzielności

Kandydatom oferujemy:

•Możliwość: współpracy w doświadczonym zespole, intensywnego rozwoju zawodowego oraz zdobycia uprawnień budowlanych,
•Atrakcyjne warunki wynagrodzenia i premiowania,
•Adekwatne narzędzia pracy.

Metoda aplikowania
Zainteresowane osoby proszę o przesłanie CV na adres: rekrutacja@tarcon.eu