Strażnica dla KP PSP w Dąbrowie Tarnowskiej wstecz

14 września 2018

W dniu 03.09.2018 r. TARCON Sp. z o.o. podpisał Umowę o wykonanie robót budowlanych z Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Podpisana Umowa  dotyczy budowy Strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej z magazynem przeciwpowodziowym – obiekty o powierzchni całkowitej 3 432 m2 wraz z instalacjami wewnętrznymi, infrastrukturą techniczną i drogową w Dąbrowie Tarnowskiej przy ulicy Żabieńskiej 20. Cały zakres prac budowlanych zostanie zrealizowany do końca  listopada 2020 roku.  Wartość przedmiotu Umowy wynosi 17 586 675,85 zł.

Umowę z ramienia Państwowej Straży Pożarnej podpisał Małopolski Komendant Wojewódzki - nadbrygadier Stanisław Nowak  w asyście st. bryg. mgr Marka Bębenka- Zastępcy MKW PSP oraz pracowników Komendy Wojewódzkiej PSP jak również Komendanta Powiatowego PSP w Dąbrowie Tarnowskiej bryg. Krzysztofa Kolarczyka wraz ze swoim Zastępcą kpt. Krzysztofem Romańskim.

Ze strony TARCON Sp. z o.o. jako Generalnego Wykonawcy, Umowę podpisywali : Pan Michał Wolański - Wiceprezes Zarządu oraz Pan Marcin Gibała – Prokurent Spółki.

W dniu 07.09.2018r  w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Dąbrowie Tarnowskiej został podpisany protokół przekazania terenu i placu pod budowę nowej strażnicy. Państwową Straż Pożarną reprezentowali:   st. kpt. Tomasz Dzidek -Z-ca Naczelnika Wydziału Kwatermistrzowskiego Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie oraz mł. ogniomistrz Agnieszka Kuźniar- Starszy Technik Wydziału Zamówień Publicznych Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie.  Firmę TARCON reprezentowali  mgr inż. Marcin Gibała - Dyrektor kontraktów/ Prokurent oraz mgr inż. Leszek Starostka- Kierownik Budowy. Prace zostaną rozpoczęte w dniu 11.09.2018r.